9 กันยายน 2562 วันคล้าย วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

(วันนี้) 9 กันยายน 2562 นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ร่วมพิธีวันคล้าย วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.คณะกรรมการ สกสค.)  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  กรุงเทพมหานคร 

ภาพนิ่ง1 69759270_1263967643790495_7330294828103630848_n 69821028_732232333913495_859386431527714816_n 69827319_713384619084843_5062131794611011584_n 69847173_499723334293673_5473752260439703552_n 69849972_430573794233908_8589374476724994048_n 70333188_914721012229044_7908646620147744768_n 70346379_1116266108761719_6710672377484673024_n 70352291_399070387418097_8646705242085261312_n 70372441_372054513705623_6203340373645852672_n 70526734_681596999026657_8715565988885561344_n