28 พ.ค.นี้มีคำตอบใครนั่งเก้าอี้บิ๊ก “คุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าฯ”

“สมคิด” มอบ “การุณ” นั่งหัวโต๊ะเดินหน้าเฟ้น 3 บิ๊ก”คุรุสภา-สกสค.-อค.” นัดประชุมเคาะ 28 พ.ค.นี้ 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการศธ. มอบหมายให้ตนไปพิจารณากรณีการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค.ว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องเดินหน้าต่อหรือไม่นั้น ตนได้เสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้นายสมคิดพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ นายสมคิดได้มอบหมายให้ตนในฐานะปลัดศธ. ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสกสค. คุรุสภา และองค์การค้า ของสกสค. คัดเลือกผู้เหมาะสมทั้ง 3 ตำแหน่ง โดยจะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะในวันที่ 28 พ.ค. 2562 เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะกระบวนการสรรหาที่ผ่านมาเป็นไปตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะคัดเลือกจากรายชื่อผู้เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯที่มีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดศธ. เป็นประธานเสนอมาเสนอมาตำแหน่งละ 2 ชื่อ คาดว่ากระบวนการคัดเลือกจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 พ.ค. อย่างไม่มีปัญหา 

“เรื่องนี้คาราคาซัง เรื้อรังมานาน เดิม นายสมคิด ให้ผมไปดูว่าการสรรหาและแต่งตั้งทั้ง 3 ตำแหน่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ซึ่งผมเองได้เสนอรายละเอียดต่าง ๆ ให้นายสมคิดพิจารณา ซี่งทางรองนายกฯ พิจารณาแล้ว อาจเห็นว่า การสรรหาทั้ง 3 ตำแหน่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู และที่ผ่านมาให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนมาโดยตลอด ดังนั้นหากคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมมาทำหน้าที่ตัวจริงให้มีความชัดเจนโดยเร็วก็ถือเป็นเรื่องดี”นายการุณ กล่าว