16 มี.ค. 63 นี้ ขอเชิญตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อลม ต้อกระจก … ฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จ.เลย

วันนี้ที่ สำนักงาน สกสค.จ.เลย ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการอื่นทุกสังกัด รับการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อลม ต้อกระจก จากโรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจคัดกรองฟรีฟรี … สำหรับการรักษา หากพบว่าเป็นค่ารักษาใช้สิทธิเบิกตรง จากกรมบัญชีกลาง (ไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด … มีรถรับส่ง ที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรักษาฟรี) วันนี้ (16 มี.ค. 63) ถึ่งเที่ยงเท่านนั้นน่ะครับ

69876985_2677742662270570_740809033094529024_n