เปิดช่องทางรับเรื่อง ขอคำปรึกษาปัญหาหนี้สินครูฯ

สกสค. เป็นองค์กรที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ   ทั้งในและนอกประจำการ ได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินขั้นวิกฤต

       นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในรายการ   สถานีประชาชน” เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมาทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอสว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.       ได้มีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางเว็บไซค์ www.otep.go.th และทางอีเมล otep_htl@otep.go.th ขณะนี้ได้เร่งประสานงานไปยัง สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานไปยังผู้มีอำนาจ  ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการด่วน”   

สไลด์2

179382873_5575082749198549_8988939348096992867_n

3846

ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Zoom meeting กับผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า “ให้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการแบ่ง cluster เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และรองรับเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งอีเมลมาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้”