ผอ.สกสค.จ.เลย เข้าพบท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อเทียบเชิญให้เป็นกรรมการ สกสค.จ.เลย

วันนี้ (1 พ.ค. 2562) นายวิเศษ  อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  เข้าพบ ท้องถิ่นจังหวัดเลย (นายจรัสพงษ์  คำดอกรับ) เพื่อมอบคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย  ในการนี้นายจรัสพงษ์ฯ ได้ให้การต้อนรับ และปรึกษาพูดคุยในรายละเอียดต่างๆ ของคณะกรรมการดังกล่าว  พร้อมให้เกียรติตอบรับเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย จึงขอขอบพระคุณ นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ มา ณ โอกาสนี้

ภาพนิ่ง1