การลงทะเบียนโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรักษา ครั้งที่ 3  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เบิกตรงกรมบันชีกลาง) ได้ที่สำนักงาน สกสค.จ.เลย หรือแจ้งทางโทรศัพท์เบอร์ 042-814614 ได้ในวันและเวลาราชการ