แจ้งรายชื่อครูฯ ที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี กับ รพ.เกษมราษฎร์

แจ้งรายชื่อครูฯ ที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี กับ รพ.เกษมราษฎร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการสังกัดอื่นที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จ.เลย โทร. 042-841614 ทั้งนี้แจ้งความประสงค์ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพของคณะแพทย์ ได้กำหนดตรวจในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ่จำนวน 2 จุดบริการ ได้แก่ จุดที่1 ณ สกสค.จ.เลย (เวลา 07.00-10.00 น. จุดที่ 2 ณ สพป.ลย.2 (07.00-12.00 น.)

ตรวจ1

ตรวจ2

ตรวจ3