เอกสารประชาสัมพันธ์

53516232_2071929342889576_6268522760130002944_n

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

ย้ำให้ดูแลครูทุกมิติ จนถึงครูเกษียณและสูงอายุ ส่งเสริมอาชีพเสริมนอกเวลาราชการของครู (Start up) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครู

http://www.moe.go.th/websm/2019/2/113.html?fbclid=IwAR0yUL84kvp-H8Jm5J7vcQgjtPzBm7Y5ZBcl9Tr0QiiNCb9wfdU4HK6K2gE