เลขาธิการ สกสค.ยืนยัน! เงินค้างจ่ายกรณีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย ไม่เกี่ยวกับโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์

กรณีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย กว่า 60 คน เสียชีวิตและยังไม่ได้รับเงินจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อคนจากสมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯอ้างว่า อาจจะนำเงินจาก สกสค.มาจ่ายแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. อรรถพล ตรึกตรอง ยืนยัน ว่าเงินค้างจ่าย ไม่เกี่ยวกับโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์

https://www.facebook.com/NationRawangpai/videos/1364641070357653/UzpfSTE4MTg1MDUwNDUwNzE3OTM6MjI4MDYxMTA3NTUyNzg1Mg/?source=embed&epa=HASHTAG