เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เล็งใช้เบี้ย ชพค. – ชพส. ลดหย่อนภาษีได้

https://www.dailynews.co.th/education/700913?fbclid=IwAR36KWO9iyjjKW1yrGwgP9NwWMUINon8khnT6Dn1jR10wmdLcZH1sLmf8Kk