เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จัดงานเดินหน้า สกสค. พลาด! ไม่ได้

https://mgronline.com/qol/detail/9620000011319?fbclid=IwAR3EP7829UWOTavnixaE-eL9Q42QbUUXOkS0CIu96dWEZHrsBPNRjl15f_s