เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

เรียน    สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลกรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย   กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย        อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-15.30น.  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  กรูณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด   จึงขอเรียนเชิญครูและบุคลลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฯ  กับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  อย่างพร้อมเพรียงกัน    ในวันงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสนุกสนานผ่อนคลาย