สำนักงาน สกสค.จ.เลย หยุดทำการ 1 วัน

เรียน สมาชิกทุกท่าน ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย เดินทางไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี จึงหยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในวันดังกล่าว