สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

….ด่วน ! เพื่ออนาคตที่สดใสของสวัสดิการ สวัสดิภาพครูที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป … ขอเรียนเชิญครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งต่อให้ครูหรือบุคลากรของท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิ้งนี้นะครับ สกสค.จะได้นำไปประมวลแล้วนำไปเป็นแนวทางดำเนินการครับ … ด่วน ยิ่งเสนอมาก ย่ิ่งมีแนวทางที่มากและเร็วยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://forms.gle/LnsybQ4997mPJUEMA XMA Header Image  (เปิดรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ของทุกท่าน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้นครับ  กรอกส่งกันไปเยอะๆ นะครับ … ขอบคุณครับ)

สไลด์3