สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561   ณ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์                 

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการภาค 18 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายสำเริง กุจิรพันธ์ นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ข้าราชการ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,463,123,56 บาท  ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีวัดโพธาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์    … ขออนุโมทนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมถวายปัจจัยทัยทาน ในผ้าพระกฐินพระราชทาน นี้   ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดให้สมหวังดั่งจิตมุ่งมาตย์ปราถณา พร้อมด้วยอายุวรรณะ สุขะ ยิ่งยืนนาน เทอญ

ประมวลภาพ

 

 


นครสวรรค1

นางปรียา  อุ่นมานนท์  รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย และคณะร่วมประชุมและร่วมถวายผ้าพระกฐินฯ