สคส. 2562

ภาพนิ่ง1

วาระดิถีขึ้นปีใหม่  …  ขออัญเชิญพรเลิศหล้า สู่ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี 2562  และตลอดไปเทอญ