สกสค. เลย ช่วยน้ำท่วม

 

100546

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  นายสุรชาติ    จำรูญศิริ  ผอ.สกสค. จังหวัดเลย ได้มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 13 ราย  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย