สกสค. ประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา”

ประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา”

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา” โดยมีผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในเชิงสัญลักษณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติ พัฒนา สกสค. สู่องค์กรคุณธรรม วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม มารีนบอลลูน 3 ชั้น 2 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

PGU4UDWu0p_1534923967

ZWCMSt4EM3_1534923967

H6awMbciMD_1534923967