สกสค.จังหวัดเลย ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร ร่วมจัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สืบเนื่องมาจากการเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ สำนักงาน สกสค.จ.เลย   และการตรวจดวงตาให้กับครูผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน  ทั้งนี้จากความร่วมมือของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย กับ โรงพยาบาลศุภมิตรกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี มีครูผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจ และตรวจพบผู้ที่เป็นต้อกระจก หรือผู้มีความเสี่ยงเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนำมาสู่การให้บริการรักษา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยเป็นค่ารักษาแบบเบิกตรง) ซึ่งทางโรงพยาบาลศุภมิตรจัดรถ รับ-ส่ง ผู้ป่วยถึงเมืองเลยพร้อมการรักษาที่สะดวกรวดเร็ว ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเพราะหายจากต้อกระจก และกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง  ครูและบุคลากรผู้สูงอายุที่รับการรักษามีรอยยิ้มกลัมมาทุกคน  สำหรับการตรวจรักษารอบต่อไป มีผู้สนใจรับการตรวจอย่างคับคั่ง จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา ต้อกระ ต้อหิน ลงชื่อเพื่อรับการตรวจรักษาได้ที่ สนง.สกสค.จ.เลย  โทร. 042-814614 (ในวันและเวลาราชการ)

1518488162045  1518488166779

1518488164598  IMG_20180214_0001