สกสค.จังหวัดเลย มอบรางวัล สุดยอดครูดี / ครูดีชายขอบ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  ได้ร่วมกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 62  ในการนี้ ได้มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล คนละ 5,000.-บาท จำนวน 9 คน และ มอบทุนการศึกษามุลนิธิทวี บุณยเกตุ  1 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาทWP_25610116_10_50_21_ProWP_25610116_10_50_10_ProWP_25610116_10_50_01_ProWP_25610116_10_49_51_ProWP_25610116_10_49_31_ProWP_25610116_10_49_09_ProWP_25610116_10_45_33_ProWP_25610116_10_25_39_ProWP_25610116_11_20_37_Pro