ศธ.คัด 12 สหกรณ์ฯนำร่องแก้หนี้ครูทั้งระบบ

https://www.dailynews.co.th/news/188469/?fbclid=IwAR0Nsvx6jolKMH1G8oiFzOWjdjkGHmhg9R-BnOpcvYQ8SQAjixqD5RZNDTc