วีดีโอ กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00น สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย โดย ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 (ขอเชิญรับชมบรรยากาศกิจกรรมได้ในlinkวีดีโอที่แนบมาพร้อมนี้)