ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับ ธนาคารออมสิน บรรลุข้อตกลงลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. ตามอัตราดังต่อไปนี้
35242727_