รายชื่อบำนาญเขต1 ที่เข้าร่วม “โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน “

แจ้งรายชื่อบำนาญเขต1 ที่เข้าร่วม “โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน ” ทั้งนี้ข้าราชการสังกัดอื่นที่เบิกจ่ายค่ารักษากับกรมบัญชีกลาง ก็สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ สังกัด ของท่านไปที่ อีเมล loei@otep.mail.go.th ส่งได้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-814614 ในวันและเวลาราชการ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8