รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ … ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบ 15 ปี

โดยรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลยโทร 042-812681  … ด่วน ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น  หากพลาดครั้งนี้แล้วอาจต้องรอไปอีกนาน