รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ร่วมประชุมผู้บริหาร ณ จังหวัดนครสวรรค์

นางปรียา อุ่นมานนท์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561  ณ จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค1 นครสวรรค2