รวมภารกิจ ผอ.สกสค.จ.เลย ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562

ภาพนิ่ง1

 

ภาพนิ่ง2ภาพนิ่ง3ภาพนิ่ง4ภาพนิ่ง5ภาพนิ่ง6ภาพนิ่ง7ภาพนิ่ง8ภาพนิ่ง9ภาพนิ่ง10