มอบรองนายกฯดูแล 10 กระทรวง “สมคิด” นั่งรักษาราชการ “กระทรวงครู”

มอบรองนายกฯ รักษาราชแทน 10 หน่วยงาน “ประวิตร” ดูแลแรงงาน-ทส. “สมคิด” ดูแล ศธ.-ท่องเที่ยว-อุตสาหกรรม “วิษณุ” ดูแลพม.-ยธ.สคบ.-พศ.-ราชบัณฑิต

วันนี้ (13 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 186 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี จำนวน 10 กระทรวง/หน่วยงาน ดังนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน กระทรวงแรงงาน (รง.),กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กท.), กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม

และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.),กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ไม่ใช่แค่ กระทรวงการอุดมฯ แล้ว..รองนายกฯ “สมคิด” ก็มาดูแล “กระทรวงครู” ด้วย ยังมีกระทรวงอื่นอีก