ภารกิจ ผอ.สกสค. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62  เวลา 17.30 – 18.00  ณ อ.เมืองเลย  นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

วางพวงหรีดไว้อาลัย นางจำนงจิต ศรีสุธร  พร้อมมอบปัจจัยประกอบศาสนพิธี และพบปะเพื่อนครู

 

ภารกิจ ผอ.สกสค.จ.เลย วันที่ 14 ก.พ 2562 เวลา 19.00 – 23.30 น. ไปเป็นประธานค่ายลูกเสือกลุ่มนาดินดำน้ำสวย
ณ รร.บ้านสะอาดลายเหนือ