ภารกิจ ผอ.สกสค.จ.เลย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   นายวิเศษ อิ่มรักษา 

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย   พร้อมคณะกรรมการ

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  จัดกิจกรรมสมาชิกศูนย์ฯ ประจำปี 2562  ในหัวข้อ ประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงค์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพนิ่ง1