ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สกสค.ทั่วประเทศ

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561  นางปรียา อุ่นมานนท์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  จะเดินทางไปร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ                               ณ จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมนี้จะได้ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เรียนเชิญสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัยตามกำลังต่อไป

โปสเตอร์กระฐิน