ผอ.สกสค. มอบเงินช่วยเหลือครูผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  โดย นายวิเศษ  อิ่มรักษา  ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคและภัยธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

 

61886854_2508523195859185_134677405464788992_n 61913525_2508523372525834_1753282293918597120_n

คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

โดยผู้ได้รับความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้

61930233_2508523775859127_2799052078251507712_n

นางพิสดา  อินทจันทร์  ประสบ วาตภัย   ได้รับความช่วยเหลือ  3,000.-บาท

62090738_2508523915859113_2718240395971526656_n

นางดวง  จันทร์สว่าง  ประสบ อัคคีภัย   ได้รับความช่วยเหลือ  5,000.-บาท

62192788_2508523989192439_7548417581204373504_n

นายจรูญ  จันทร์สว่าง  ประสบ อัคคีภัย   ได้รับความช่วยเหลือ  5,000.-บาท

 

61995984_2508523499192488_5925079462696714240_n

รวมให้ความช่วยเหลือจำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,000.-บาท