ผอ.สกสค.จ.เลย ร่วมเคารพศพ และไว้อาลัยสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  นายวิเศษ อิ่มรักษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  และ นางกิตติมาอิงศิโรรัตน์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายบันทึก บุตรวิไล   สมาชิก ช.พ.ค.  ข้าราชการบำนาญ อ.เมืองเลย สังกัด สพป.ลย.1  (คู่สมรสนางอัจฉรา บุตรวิไล  กรรมการศูนย์ดูแลครูฯ)  พร้อมนี้ นายวิเศษ อิ่มรักษา และ นางกิตติมาอิงศิโรรัตน์  มอบเงินสนับสนุนการประกอบศาสนพิธี  และสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย มอบค่าจัดการศพสมาชิกฯ รวมจำนวน 300,000.-บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อทายาทที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก … ของดวงวิญญาณของท่านสู่สันปรายภพบนฟ้าบนสวรรค์อันสวยงาม มีสุขติที่สงบร่มรื่นเป็นที่ตั้ง ด้วยเทอญ

190435892_239231347971308_4407356319742564904_n193235172_318249023127285_1258559578974033041_n188826564_2373362776130646_2655965435997621799_n190221264_853199138957939_8541722704267463111_n