ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

1505572_1740534682849099_2951495616907081252_n

12829538_1740534782849089_431686250672476801_o

12120145_1740534692849098_8814227321574398899_o

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในฐานะที่ที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2559 เพื่อประชุมพิจารณาการจัดงานบุญทอดผ้าป่าสมัคคีของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมทุนสร้าที่ประดิษฐานองค์เทพพระพฤหัสบดี(เทพแห่งความเป็นครู) สร้างเสาธง และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ในโอกาสนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ในนาม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ให้กับนายสุรชาติ จำรูญศิริ ผอ.สนง.สกสค.จ.เลย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้รับมอบ และพิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู