ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ได้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2560  เรียบร้อยตามนโยบายและเจตนารมณ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  จึงได้จัดประชุมเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ให้เกิดความต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

61780414_2508522042525967_7060358976818380800_n 61802374_2508520775859427_8457245756393259008_n 61819001_2508521582526013_6665424699452817408_n 61869508_2508520389192799_4091000780876677120_n 61877734_2508521309192707_7035770349178322944_n 61884592_2508520659192772_5557068007437500416_n 61924618_2508521372526034_2152059531926962176_n 61937964_2508521222526049_1398180479559008256_n 61939016_2508521629192675_9190978057773514752_n 61946024_2508520939192744_8517482217453125632_n 61997771_2508521869192651_3055252581174476800_n 62000480_2508521035859401_8232718073182814208_n 62005576_2508521509192687_4357059565183827968_n 62012981_2508520299192808_8118652666743095296_n 62021051_2508520455859459_7375080054121824256_n 62075317_2508522155859289_6681099139649896448_n 62117498_2508520719192766_1881489116403597312_n 62118091_2508521702526001_8409469364826275840_n 62223530_2508521429192695_218127155442221056_n 62243944_2508521939192644_76226117496733696_n 62248484_2508521149192723_3101722997740797952_n 62318547_2508520572526114_8077943854315077632_n 62376857_2508521785859326_4655897501239345152_n 62471003_2508520835859421_6033264221389586432_n