ประชาสัมพันธ์ Infographic สกสค. และข่าว สกสค. ฉบับที่ 332 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562