ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีทางการศึกษาฯ เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรายชื่อผู้ครูฯ ได้รับรางวัล “พระฤหัสบดี” ประจำปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้