ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค เรื่องรับสมัคร ผอ.สนง.สกสค. จ.บุรีรัมย์

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/eQhH08BQ2u_1554284325.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/saUlHSGG4M_1554284355.pdf