ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง รับสมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด จำนวน 4 จังหวัด ดังต่อไปนี้

  1. จังหวัดสิงห์บุรี
  2. จังหวัดเลย
  3. จังหวัดสมุทรปราการ
  4. จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  สำหรับจังหวัดเลย ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 27  พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร. 042-812681

เอกสารแนบ