ประกาศผลผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2562

ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562    ระดับจังหวัด  ( เนื่องจากเอกสารประกาศมีหลายหน้า จึงเลือกมาเฉพาะหน้าที่มีชื่อสังกัด จ.เลย เพื่อความสะดวกของท่านครับ)  สำหรับการมอบรางวัลระดับจังหวัด  เมื่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  ได้รับมอบรางวัลฯ มาแล้ว  จะทำการมอบในพิธีวันครู 16 มกราคม 2563  สำหรับสถานที่มอบ จะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

IMG_20190906_0015 IMG_20190906_0015_2 IMG_20190906_0015_3 IMG_20190906_0015_4 IMG_20190906_0015_5 IMG_20190906_0015_6