บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั่วประเทศ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  (นางปรียา อุ่นมานนท์) นำพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ณ สกสค.จ.เลย   โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันกับ สำนักงาน สกสค. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 …

ภาพนิ่ง1