นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายอรรถพล ตรึกตรอง)  มอบนโยบาย ณ จังหวัดนครสวรรค์

นโยบาย สกสค.62

นโยบาย