นายวิเศษ อิ่มรักษา ผอ.สกสค.จังหวัดเลย ลงพื้นที่อำเภอเชียงคาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  นายวิเศษ อิ่มรักษา  ผอ.สกสค.จ.เลย ลงพื้นที่มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ชพค.-ชพส. ถึงแก่กรรม /      ค่าศาสนกิจ และพวงหรีด แสดงความไว้อาลัย นายสอ จันภูถิ่น (สมาชิกฯผู้ถึงแก่กรรม)  และร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้านไทดำ  ณ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง1