ด่วน! การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ใกล้หมดเขตแล้ว

ตาม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. และประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

img-181206141648-0002

ขณะนี้ใกล้หมดเขตวันรับสมัครแล้ว  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อายุเกิน 35 ปี ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก มาสมัครให้ทันตามกำหนดต่อไป