ด่วนมาก … ประกันชีวิตโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 หมดอายุ

ตามที่สมาชิก ช.พ.ค. กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  และได้ทำประกันฯ  ไว้กับบริษัททิพยประกันภัยแล้วนั้น  บัดนี้สมาชิกตามรายชื่อที่แนบมานี้ โปรดไปติดต่อธนาคารออมสิน สาขาเลย โดยด่วน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย (042-814614)