งานแสดงมุทิตาจิตต่อท่าน ผอ.สุรชาติ จำรูญศิริ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จ.เลย  , สมาคมครูชนบทจังหวัดเลย , สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเลย , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัด   , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาเลย จำกัด  ได้ร่วมกันสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต ต่อท่าน ผอ.สุรชาติ จำรูญศิริ  เนื่องในโอกาส  ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จ.เลย   (ครบ 2 วาระติดต่อกัน)  โดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายสำเริง กุจิรพันธ์) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ท่านรองเลขาฯ ได้จัดประชุมผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน สกสค. ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จ.เลย  ในโอกาสนี้ สำนักงาน สกสค.จ.เลย ขอขอบพระคุณส่วนราชการ , เอกชน ที่ให้การสนับสนุน จนกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

28685680_1850428941668617_7137845559842308096_n28783176_1850428781668633_2177760233974136832_n28684893_1850429048335273_6604634183316799488_n28684857_1850429061668605_2068950523179958272_n

zv