คลิปกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ประจำปี 2563 (ครั้งที่4)

https://www.youtube.com/watch?v=KznPgVtqtec