ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายวิโรจน์ ศรีธนวงศ์ ประธาน
2. นายวัชรินทร์ ผละพล กรรมการ
3. นายเอกชัย วดีศิริศักดิ์ กรรมการ
และในการประเมินครั้งนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด มาร่วมเป็นเกียรติและชมผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย ด้วย
1465375326412[1]

1465375122307

1465375110824

1465375064336

1465375103335

1465375093104

1465375064336