ข่าววงการศึกษา 4 เมษายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิช่วยเหลือครูฯ กับบริษัท ซีพี ออลล์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มูลนิธิช่วยเหลือครูฯ กับบริษัท ซีพี ออลล์

ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย จากการก่อเหตุร้าย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดา ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย จากการก่อเหตุร้าย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีนายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ลงนามร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับเกียรติจากนางผานิตย์ มีสุนทร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ในการลงนาม

ซึงข้อตกลงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างโฮกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหรือผู่ที่อยู่ในอุปการะของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย ให้ได้โอากสศึกษาต่อ โดยพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ศึกษาต่อ และมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

https://www.facebook.com/etvMAC/?hc_ref=ARRsgvSeiHTwpkC28R5o1mLMyuGSacj9OfKJJq0Bfl4kfVDBN5jvebNiH26kI9FVypY&fref=nf