ข่าววงการศึกษา 16-17 มกราคม 2562

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/wU5WhGp5kI_1547620587.jpg

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/z4NkkwBRp4_1547620588.jpg

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/Ib3VvGnVg2_1547620588.pdf